Priser

Det skal skiljast mellom medlemskontingent og treningsavgift.
For 2016 har vi vedtatt følgjande:  
  • Halvårskort vaksne: Kr 700 (her er inkl. medlemskontingent kr.100)

  • Halvårskort ungdom: Kr 400 ( her er inkl medlemskontingent kr. 100)

  • Enkelttime: Kr 80

Korta kan nyttast  i Hyllestad 


 

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83