• VIKTIG MELDING!!

  DETTE MÅ ALLE FÅ MED SEG!!!

  Bygging av Hyllestad fleirbrukshall er framskunda, og i den anledning skal gymsalen på Hyllestad skule rivast...
  Friskis & Svettis Hyllestad  flyttar derfor treningane til Åfjorddal Bygdehus.
   MERK DEG TID OG STAD:
  Frå og med Torsdag 5. April 2018
  Kl 19.00 - Måndagar og Torsdagar i Åfjorddal Bygdehus. 
   
  Vær snill å dele🙏så alle mosjonistane våre får informasjonen👍
  Takk for hjelpa:-) 
   
   

Åfjorddalen Bygdehus

19:00 - 20:00 Basis

Til timeplanen dag for dag
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #93